Subscription/TEAM IJP

Founder Editor

Amala Chaudhuri

Editor-in-chief

S.K. Kabra

Marketing Head

Rajiv Dhir

ASST. PUBLICATION EDITOR

Anita

Editor Emeritus

I.C. Verma

PUBLICATION EDITOR

Kiran Kanwal

Editor for America

S.K. Varma

Subscription Head

Vivek Sharma

Section Editors

Sandeep Agarwala Anurag Bajpai Sameer Bakhshi Deepak Bansal Vishnu Bhat Deepak Chawla V.P. Goswami Neerja Gupta Rohit Manoj Kumar Rakesh Lodha Joseph L. Mathew Narendra Rathi Jitendra Kumar Sahu Pratibha Singhi Aditi Sinha Anshu Srivastava

Editorial Executive Board

N.K. Arora Arvind Bagga V. Bhatnagar Jagdish Chandra V.P. Choudhry A.K. Dutta Arun Kr. Gupta Suresh Gupta Madhulika Kabra Umesh Kapil R.M. Pandey Ratna D. Puri Yogesh Kumar Sarin Utpal Kant Singh Chand Wattal

International Editorial Advisory Board

Vinod Bhutani, Stanford, USA Andrew Bush, UK Anthony Graeme Catto-Smith, Australia Niranjan T. Kissoon, Colombia, Canada P.S.N Menon, Kuwait Satoshi Nakagawa, Japan P. S. Rao, USA Frank Athol Shann, Australia John MacGregor Steele, Canada Dharmapuri Vidyasagar, ILL, USA

National Editorial Advisory Board

Shally Awasthi, Lucknow Karunakara BP, Bengaluru Farzana K. Beig, Aligarh Sudha Rao Chandrashekhar, Mumbai Harish Chellani, New Delhi Jaydeep Choudhury, Kolkata Sanjay Deshmukh, Nagpur Nirmala Dheivamani, Chennai Ashok Gupta, Jaipur Vineeta Gupta, Varanasi Tushar Bharat Jagzape, Raipur Kush D. Jhunjhunwala, Nagpur S.S. Kamath, Kochi Virendra Kumar, New Delhi Samarendra Mahapatro, Bhubaneswar Rashid Merchant, Mumbai Bakul Jayant Parekh, Mumbai Shubha Phadke, Lucknow Anil Raut, Nagpur S.S. Rawat, Indore Kuldeep Singh, Jodhpur Surjit Singh, Chandigarh Sunit Singhi, Gurugram S. Sitaraman, Jaipur GVS Subrahmanyam, Hyderabad Kuldeep Sukhadeve, Wardha Jayant V. Upadhye, Nagpur